Museums, cultural and educational facilities

Selected realizations

  • Cricoteka Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora w Krakowie
  • Muzeum Pragi w Warszawie
  • Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
  • Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku
  • Teatr Szekspirowski w Gdańsku
  • Filharmonia Kameralna w Łomży
  • Teatr Lalek Arlekin w Łodzi
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Poznańska
  • Politechnika Lubelska